• Jeffreys-Bay---tipies-1024
  • Jeffreys bay 2

    Jeffreysbaai

  • Paul 2
  • Eersterivier 2R

GHOLFDAG – 25 MAART 2017

Jeffreysbaai Gholfklub.

Borg van Setperke en Bowwe sowel as die Halfweghuis en Oefensetperk
Maatskappye en ondernemings word genooi om van die geleentheid gebruik te maak. Borge kry geleent-heid om op die baan  en in die program te adver-teer. Die Borgprys & donasievorms is by die Kantoor, Martiens Lange of Thys Wilson beskikbaar.

SPELERS

Voorsiening word gemaak vir 80 spelers.
Formaat: Beterbal Stableford.
Die inskrywingsfooie beloop R170 per speler.
Almal welkom om in te skryf.

Om afslaan tye te bespreek:

Kontak: Martiens Lange 082 553 9087.


DONASIES:

Kontant donasies is baie welkom indien u nie ‘n putjie kan borg nie maar wel ‘n bydrae wil maak.

Donateurs se name sal in die program genoem word. Donasies kan by die kantoor inbetaal word of in die rekening van die kerk inbetaal word:

NG Gemeente Jeffreysbaai, ABSA Jeffreysbaai,
Rekeningnommer: 5170145625, Verwysing: Gholfdag

Benodig hulp van persone met die organisering van die gholfdag sowel as die insameling van bogenoemde items en tydens die gholfdag self. Ons waardeer u vrymoedig-heid om te help en u ondersteuning.

Organiseerders :Martiens Lange 082 553 9087  &  Thys Wilson 082 787 3099

Kantoor: Lettie de Kock en Petra Wilson – 042 296 2451

 

ONS IS DIEPLAN 2017

“Fil 2:13  ..want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer”

Lidmate en leiers neem kennis

Afskop:
Sondag 29 Januarie 2017 om 09:00 – gesamentlike erediens in die Kompleks.

Toerustingsgeleentheid:

Alle Kleingroepleiers (Wyk / Omgee) word uitgenooi na die geleentheid op 29 Januarie 2017 om 18:30 in die Kompleks.

Indien jy meer inligting benodig rondom die toerusting wat in Oktober 2016 plaasgevind het, is daar op
16 Januarie 2017 om 18:00 so ’n geleentheid in die Kompleks.

9 Weke van Transformasie: BYBELSTUDIE IN KLEINGROEPE

Wees deel van die baie spesiale geleentheid deur jou eie Bybelstudiegids te bekom teen R80, beskikbaar Sondae en by die Kantoor gedurende die week.

HANDLEIDING VIR LEIERS:

Dit sal goed wees as leiers die handleiding teen R75 aanskaf. Beskikbaar Sondae en by die Kantoor gedurende die week.

Kleingroepe begin die week van 30 Januarie 2017 en dan is al ons leiers voorbereid en God stap saam met ons in Sy koninkryk.

Navrae: Pieter Venter 042 292 0836 / 083 283 7137 of Ds. David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032