• Jeffreys-Bay---tipies-1024
  • Jeffreys bay 2

    Jeffreysbaai

  • Paul 2
  • Eersterivier 2R

AFGEBREEK-OPGETEL-OORGEMAAK Vrouekamp 16-18 November 2018 te  Eersterivier Kampterrein.

Ons vroue dra so maklik té lank en té swaar aan al die dinge van die verlede.

Hierdie naweek is dan ‘n geleentheid vir oor-begin…

Jy (en al jou bagasie) is baie welkom!

Vir dames tussen 18 en 108

Voorlopige inskrywings vind by die kantoor plaas .

R650 per persoon – alle etes en verblyf ingesluit.

By die betaling van jou inskrywingsgeld bevestig jy jou teenwoordigheid by die kamp.

Kontant-/ kaartbetaling by die kantoor, elektroniese inbetaling  in die rekening van die
NG Gemeente Jeffreysbaai. Verwysing: Vrouekamp

Bogenoemde is vanaf 1 Maart en nie later as 16
Oktober 2018

“Let op! Ek gaan iets nuuts laat gebeur. Dit het alreeds begin. Kom julle dit nie agter nie?

Ek maak deur die woestyn ’n pad vir my volk om terug te kom. 

 

Ek laat riviere deur verlate plekke loop.”                      Jesaja 43:19 Die Boodskap

 

Maxie Heppell 082 467 5910

 

 

DANKFEES 2018

Dankfees:                     24 Maart 2018 om 07:30

Pretdraf:                       14 April 2018

Wynveiling:                  22 Junie 2018

Dankfees Ontbyt:        13 Oktober 2018

 

Inligtingsdokument

By die Info-toonbank beskikbaar.

Kollektelyste

By die kantoor beskikbaar vir die leiers.

Die leiers bring besoeke aan lidmate om `n

belofte te maak op die kollektelys. Baie dankie

 

VAKATURES: Wyksleiers/Dienswerkers

Daar is heelwat vakatures.   Benodig dringend hulp om kollektelyste om te neem in die vakante wyke.

Die kollektelyste is by die kantoor beskikbaar vir diegene wat behulpsaam kan wees.

 

Koördineerders:

Dirk Odendaal      082 920 3761

Telana Pieterse    072 276 1505

 

JAFFELS

In die voorportaal is ‘n vorm beskikbaar vir diegene wat hulle wag oop sien om behulpsaam te wees.

Bring jou besonderhede op die vorm aan.

Colleen Viviers 042 296 2874

 

KLEINKOEKIES

Ons sal dit opreg waardeer indien jy bereid sal wees om vir ons kleinkoekies te bak.  Voorlopig baie dankie !

Mara Fourie 042 296 0305 / 079 523 5890

Claudette  Veldsman 072 372 1822

 

PANNEKOEK

Vrydag 9 Maart 2018 word grootmaat pannekoek gebak.

Benodig hulp met die neem  en aflewer van bestellings

Kontak Hettie Jacobsz 042 296 1016 / 072 370 4559

 

SLAP CHIPS

Enige kontant bydraes is welkom!

Hiermee koop ons dan gevriesde chips, die grootmaat olie en die “super-spesiale” speserye aan.

Baie dankie.  Maxie Heppell 071 173 8014

 

WIT OLIFANT

Benodig dringend nog wit olifante vir ons stalletjie. Bring jul oorbodige items, ornamente en ander kombuisware wat in jul pad staan! Lewer by die Kantoor of skakel Berta Ferreira 072 436 8814 of
Corrie le Roux 084 840 1138 om reëlings te tref vir afhaal van items.