• Jeffreys-Bay---tipies-1024
  • Jeffreys bay 2

    Jeffreysbaai

  • Paul 2
  • Eersterivier 2R

Tiendemaand

Liewe Gemeente

Tiendemaand dankoffer :

2 Korintiërs 9 : 7-8 – “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

God het die Gemeente van Jeffreysbaai in hierdie jaar geseën met ongelooflike seën – ons het ‘n ongelooflike Dankfees beleef waar bestaande verhoudinge opnuut verseël is en ook baie nuwe verhoudinge en vriendskappe gesmeë is, ons Dankoffers toon baie om voor dankbaar te wees, en ons beleef ‘n algehele oplewing in ons Gemeente – alles Sy genade en rede tot dankbaarheid !

Wat is dan nou die doel en betekenis van die Tiendemaand Dankoffer ? Dit is ons geleentheid om bo en behalwe ons normale Dankoffer, ‘n Tiendemaand Dankoffer te gee, nie aan mense nie, maar aan die Here vir hierdie wonderlike seën ontvang. Soos hierbo in Korintiërs 9 – Offers wat uit liefde gegee word, ontvang God se seën.

Waarvoor word die Kerk se geld aangewend ? In baie breë terme :

  • Vergoeding van personeel – Leraars en Personeel
  • Instandhouding van eiendomme, versekering, belasting en dienste fooie
  • Administrasie bv. kantooruitgawes, telefoonkoste, drukkerskoste, ens.
  • Gemeenteprojekte bv. barmhartigheid, jeugwerk, versorging van bejaardes en sorgbehoewendes
  • Sinodale- en Ringsaanslagte wat weer breër kerklike aktiwiteite befonds bv. maatskaplike dienste, kinderhuise, ens.

U as Gemeentelede is welkom om met enige van die Gemeenteraadslede of Lede van die Finansiële Steundiensteforum te skakel indien u meer inligting verlang rakende die aanwending van fondse.

Die vraag wat dikwels gedebateer word, is hoeveel moet ek gee ? Die Ou Testament bepaal ‘n tiende en meer. Die Nuwe Testament hef nie hierdie bepaling op nie (Mat. 23:23), maar gee ‘n bykomende riglyn : “Elkeen moet volgens sy vermoë gee”. (1 Kor. 16:2). Die versoek is dus dat elkeen van ons weer biddend ons seëninge en vermoëns sal oorweeg en daarvolgens bydra om die werk van die Here se Koningkryk hier op aarde te ondersteun.

Ons wil ook graag ons opregte dank en waardering teenoor elkeen uitspreek vir bydraes wat deurlopend ontvang word. Ons weet dat u seën en genade groot sal wees.

Ek sluit af met ‘n ware spreekwoord wat sê : ‘n Goeie Jood gee ‘n tiende, ‘n ware Christen gee alles !” U sien, alles wat ons het behoort aan die Here ! Ons vra die vraag verkeerd-om : Die vraag is nie eintlik hoeveel moet ons vir God gee nie, maar wat mag ons vir onsself hou ?

Nogmaals dankie vir bydraes reeds gemaak, en oorweeg asb. u Tiendemaand Dankoffer bydraes biddend voor die Here !

 

Seënwense

Willie Goussard Voorsitter : Finansteundiens selfoonnommer

Die Digitale Bybel

Bible App logoNou kan jy Geleenthede Bouer in Afrikaans gebruik.

Danksy die uitstaande werk van ons passievolle, vrywillige vertalers is dit vir ons aangenaam om aan te kondig dat Geleenthede Bouer nou in al die tale van Bible.com beskikbaar is! Toe Geleenthede bekend gestel is kon jy Geleenthede inhoud in enige taal byvoeg, maar die Geleenthede Bouer hulpmiddel was net in Engels beskikbaar. Nou kan jy Bybelverwysings uit 45 tale kies en selfs klik op Taal regs bo, om die Geleenthede Bouer in Afrikaans te gebruik.

PROBEER DIT NOU