Geloofsoortuiging van NG Gemeente Jeffreysbaai

Dokument van geloofsoortuiging van die Gemeenteraad NG Gemeente Jeffreysbaai

Die onderstaande is die geloofsoortuiging van die Gemeenteraad ten opsigte van die Algemene Sinodale besluit oor selfdegeslagverbintenisse.

  1. Ons bely dat die Bybel die Woord van God is en beskou dit as die enigste rigsnoer vir ons lewe.
  2. Ons bevestig dat die Christelike huwelik ‘n lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is en dat alle buite huwelikse intieme verhoudings, so ook selfdegeslagver-bintenisse, nie as ‘n alternatief vir die huwelik aanvaar kan word en Bybels verantwoordbaar is nie.
  3. Ons verklaar dat alle mense welkom is om by die gemeente in te skakel en met liefde ontvang sal word. Ons roeping bly om met mense oor Jesus te praat en met alle mense geloofsgesprekke te voer.
  4. Ons is familie van God, wat leef uit liefde en streef na heiligmaking. Daarom word ons onderrig en onderrig ons mekaar aangaande die wil van God.
  5. Die predikante in ons gemeente sien nie hulle weg oop om selfdegeslagverbintenisse te bevestig nie.
  6. Die beroeping in die gemeente sal geskied dienooreenkomstig die geloofsoortuiging van die Gemeenteraad.
  7. Die predikante en Gemeenteraad wil biddend bly besin oor hierdie saak, en veral oor die wyse waarop alle mense welkom is in die konteks van die kerk en die gemeente. Ons is bewus daarvan dat daar lidmate is wat dalk anders mag dink oor hierdie sake. Die Gemeenteraad nooi die gemeente uit om biddend saam te besin en deurlopend te strewe om die gesindheid van Jesus uit te leef, selfs onder die omstandighede waarin ons nie so maklik duidelikheid kry oor sake nie omdat dit vele kante het.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 − = 35