Entries by Attelie Stander

DIE DEBAT OOR HALAAL – INLIGTINGSTUK

AGTERGROND Soos waarskynlik teen hierdie tyd aan almal bekend, dui die halaal sertifiseringsmerke aan dat voedselstowwe waarop dit aangebring is, voldoen aan rites soos deur die Moslemgeloof voorgeskryf, in besonder ook voorskrifte mbt die slag van diere, om sodoende daardie voedselstowwe aan hul god te wy. (Halaal of “geoorloof’ teenoor haraam). Dit is ook algemeen […]