Kies gerus ‘n onlangse boodskap om na te luister vanaf die lys hieronder:

Onlangse Preke

Eredienste

Watse Diens? Watter Kerk Gebou? Hoe Laat?

Ons wil verseker dat alles wat rondom hierdie belangrikste bedieningsgeleentheid gebeur altyd strek tot verheerliking van God Drie-enig, tot opbou van die gelowiges en tot die uitbou van God se koninkryk. Ons wil die erediens so inrig dat lidmate dit beleef as gemeenskap van gelowiges en `n ware ontmoeting met God wie ons roep om golwe van liefde en lig vir die wêreld te wees.

“Ek wil u lof verkondig, my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof”
Psalm 145:1

Ons poog om die verskeidenheid spiritualiteite onder ons mense te erken – deur ruimte te maak vir almal. Daar is die volgende Erediensgeleenthede:

Formele Erediens: 09:00 by Kerk, Da Gamaweg

Informele Erediens: 09:00 by die Kompleks h/v Olienhoutstraat & Torchwoodlaan, Wavecrest

Formele Erediens: 09:00 by Paradysstrandsaal, Johan Muller Boulevard

Formele Aanddiens: 17:30 by Die Kerk, Da Gamaweg

Jonk Erediens: 17:30 by die Kompleks h/v Olienhoutstraat & Torchwoodlaan, Wavecrest

Na afloop van die eredienste sal tee en koffie beskikbaar wees by die Kerk in die Kerksaal en by die Kompleks in die Koffiekroeg. Kom ons kuier gesellig saam met mede-erediensgangers!

Let Wel: Gedurende skoolvakansies is daar geen Aanddienste nie.

EREDIENSWERKGROEP – Kompleks

Die leraars voorsien sy liturgie op die Woensdag, voor die Sondag se erediens, nie later as 18:30, per e-pos of harde kopie aan die orrelis, klank-, digitale-operateur, die orkes, kantoor en ander belanghebbenes.

ELEKTRONIESE MEDIASPAN

Hierdie span toegewyde mense help tydens eredienste en ander geleenthede met die oudio-visuele toerusting. Hulp is altyd welkom!

Kontakpersoon: Ds Nardus Greyling 042 296 1311 / 084 240 4111

OPNAME VAN EREDIENSTE OP CD

Bestellings van preke op CD, kan geplaas word by die Kantoor.

MUSIEKBEDIENING

 • Orrelistes

Annatjie Smit 042 296 2936 of 082 6572324

 • Musiek- en Sang

Kan jy ‘n musiekinstrument bespeel? Sluit by ons “band” aan! Onder die entoesiastiese leiding van Jannie Venter begelei hulle die sang by ons Informele erediens en JONK-eredienste.

Jannie Venter 084 808 3054.

 • Jubelkoor

Hou jy daarvan om te sing? Kom sing in die koor!
Ons gemeente se Jubelkoor lewer werk van hoogstaande gehalte en tree dikwels by eredienste op. Daar word altyd met groot verwagting uitgesien na ons Kerssangdiens aan die einde van die jaar wanneer die Jubelkoor van Jeffreysbaai optree.

Jubelkoor-leidster: Annatjie Smit 042 296 2636 of 082 657 2324.

VERWELKOMING

Erediensgangers word by die deure deur ‘n verwelkomingskomitee verwelkom.

ONTMOETING

Nuwe lidmate besoek asseblief die Inligtingstoonbanke op Sondae of gedurende die week die Kantoor om deel te word van die gemeente of om jou lidmaatskap oor te plaas.

PERSONE MET BASIESE REKENAARVAARDIGHEDE

 • Ons vra groot asseblief – kom word deel van die span wat digitale borde en projektors gedurende eredienste hanteer, asook persone met rekenaarvaardighede en wat graag wil help met klank by die Kompleks maak kontak asseblief.
 • Die werk is nie moeilik nie en word roteer en volledige opleiding word verskaf.
 • Dit is nie verpligtend om by funksies anders as Gemeente aktiwiteite op te tree nie, maar as u wel beskikbaar is word u daarvoor vergoed.
 • Wil u dit nie biddend oorweeg om deel te word van ons span en sodoende God te verheerlik nie?
 • Kontak Rynhardt Zeelie 060 554 6383

KLANK EN MUSIEKGROEPE

 • Daar is ’n dringende behoefte aan musikante om musiek begeleiding te doen in die gemeente.
 • Gewillige lidmate wat bereid is om opgelei te word as klankoperateurs moet asseblief dringend reageer op hierdie oproep.
 • Kontak Rynhardt Zeelie 060 554 6383

Voorsitter  Erediensbediening:  – Jo Viviers 042 296 2874 083 235 4608

Ondervoorsitter: Vakature

ADMINISTRATIEWE KANTOOR

Ons is geleë by die Kompleks

Address en kontak besonderhede

H/v Olienhoutstraat & Torchwoodlaan
Posbus 45
Jeffreysbaai  6330
Tel: 042 007 0375
E-pos: ngkjbaai@gmail.com
Webtuiste: http://www.ngkjeffreys.co.za

Kantoorure

Maandag 10:00 – 13:00
Dinsdag tot Vrydag 09:00 – 13:00 

 

Kostersure

KERK Dinsdae, Woensdae & Donderdae 08:00 – 13:00
KOMPLEKS Maandae, Woensdae & Vrydae 07:30 – 13:00
PARADYSSTRANDSAAL Donderdae 07:30 – 13:00

© Copyright - NG Gemeente Jeffreysbaai | Website design and hosting by PortKey