KLEINGROEPE

In ‘n korporatiewe gemeente kan die indivudu maklik verlore voel. Daar is egter twee maniere waarop jy volgens eie keuse by ‘n Kleingroepbyeenkoms kan
inskakel. Kleingroepmateriaal word aan Wyksleiers en Omgeeleiers beskikbaar gestel.

Meer inligting: Kontak: ds David Higgs  082 492 9032 / Kantoor 042 007 0375

WYKE

Die gemeente is geografies ingedeel in ± 135 wyke. Die Wyksleier neem leiding en reël, die maandelikse wyksbyeenkomste waar kleingroepmateriaal aangebied word. Hy of sy word in die wyk bygestaan deur ‘n Dienswerker wat lidmate maandeliks besoek om, onder andere, die uitgee van Die Seebries, uitdeel van dankofferkoeverte en insameling van bydraes vir die Dankfees. Hulle is gesamentlik verantwoordelik om, om te sien na wykslede wat op die een of ander wyse bygestaan moet word, byvoorbeeld om ondersteuning aan te bied en verversings na ‘n begrafnis of dankdiens te voorsien.

 

OMGEEGROEPE

Sommige lidmate het die behoefte om meer as een keer per maand bymekaar te kom en om weekliks koinonia te beoefen.

Die Omgeegroepe raak ongeveer 200 tot 300 lidmate wat in 34 verskillende groepe weekliks funksioneer en voorsien in die verskeidenheid behoeftes van elke persoon of gesin. Die groepleiers word maandeliks toegerus om die groepe te lei.

In die groepe probeer ons om met ‘n warm omgeeliefde te deel in mekaar se vreugde, en om mekaar se laste in liefde te dra in tye van hartseer, siekte, egskeiding, dood, moeilike besluite, werkloosheid en ander finansiële krisisse.

Die omgeegroepe is ‘n oefenruimte vir geestelike groei, om die Bybel beter te verstaan te midde van praktiese situasies, en is ook ‘n leerskool in gebed. Ons wil ons Visie uitleef deur vir ander tot seën te wees, deur die seën wat ons ontvang met die wêreld te deel.

Omgeeleiers: Wessel van Niekerk  083 321 1440

Deon du Pisanie  082 497 6286

Voorsitter:          Vakant

Ondervoorsitter: Vakant

BLOKLEIERS: (HERDERSWYKE)

Ds Evert de Kock

1 & 2          Martiens Lange                 083 701 5694

3 & 4         Vakant

Ds Ben Janse van Rensburg

5              Vakant

Ds Jan Kampman

6 & 7        Vakant

Ds Komatie van Niekerk

8 & 9         Michael Muller      072 797 5629

10 & 11       Vakant           072 029 9189

Ds Sas Swart

12 & 13       Nic Grobler

Ds Johan Vosloo

15                 Vakant

BYBELSKOOL

MAANDAE : 15:00 BY DIE KERK

Kontakpersoon: Ds Komatie van Niekerk 042 293 1394 / 082 455 0359