Kompleks Kampus

Erediens is vir NG Gemeente Jeffreysbaai ‘n hoogtepunt van ons week program. 
Eredienste is vir ons ‘n belangrike element om God se stem te soek in ons allerdaagse lewens. 
Ons glo dat die Woord van God ons lewe rig vir die uitdagings waarin ons vandag leef, asook om ons lewens in lyn te bring met Sy wil.

By Kompleks Kampus kan jy ‘n erediens verwag met ‘n informele karakter met ‘n lewendige musiekbediening.

Hier vind ons gefokusde kinderbediening plaas gelyklopend met die oggend erediens.

Kompleks Kampus

Sondag Eredienste

9:00

&

18:00 (Tydens Skoolkwartale)


Kerkkantoor word by die kampus gevind.