HULP EN HOOP

GETUIENISBEDIENING
(Sending)

Ons gemeente het 'n hart vir God se uitstuur opdrag en ons ondersteun tans 5 sendelinge, 8 organisasies en het jaarlikse uitreike.

Waar is ons gemeente betrokke?

Ons gemeente se uitgangspunt is dat Handelinge 1:8 ons leer om Sy getuies te wees in Jerusalem (plaaslik) sowel as in Judea (buite gemeente-grense) sowel as in Samaria (verder weg) en tot aan die uithoeke van die wêreld.


JERUSALEM (plaaslik)

Joshua Projek

Sopkombuis in Pellsrus

Geestelike Bediening

Die Joshuaprojek in Pellsrus bied ’n veilige
hawe vir kwesbare kinders en kinders op
straat. Dit is ’n plek waar hulle liefde en ondersteuning ontvang en lewensvaardighede aanleer. 

Die SOS Projek lewer ‘n waardevolle
diens om aan behoeftiges sop,
brood en ander voedsel te voorsien.
Elke Woensdag word ‘n kort oordenking gehou en voorbidding gedoen vir persoonlike behoeftes.

Daar word gereeld diens by die
kliniek gedoen.
Dit is ’n gesamentlike projek met die
sopkombuis.