TOERUSGELEENTHEDE

TOERUSBEDIENING:

  • Ons doelstelling is om dissipelskap op elke lewensterrein te bevorder deur voldoende toerusgeleenthede te bied om die behoefte aan geestelike leierskap en geestelike verdieping aan te spreek
  • U is welkom om by die volgende kursusse aan te sluit:

a) VERITAS

Skrifverstaan. Leer om die Bybel beter te ken en verstaan. Verskillende groepe in verskillende stadia van vordering.
Ds Johan Lindeque: 042 296 1490 / 083 297 1610

Ds Ben Janse van Rensburg 042 296 1007 / 083 564 0398
Ds Jan Kampman 082 657 2375

b) DISSIPELSKAP

Kom leer meer oor hoe om te groei en om meer soos Jesus te leef deur hom toe te laat om ons denke te vernuwe.

Ds Janida vna der Westhuizen 042 293 2844 / 083 703 2018

c) BYBELSKOOL                                                                            

Bestudeer saam geselekteerde Bybelboeke.
Ds Komatie van Niekerk 042 293 1394.

d) TEKSBESPREKING

Donderdae – 15h00 – Kerk, Da Gamaweg
Ds Komatie van Niekerk 042 293 1394.

e) OUERTOERUSTING

Toerusting vir ouers van kinders van verskillende ontwikkelingstadia
Ds Nardus Greyling 042 296 1311/084 240 4111

f) MENTORTOERUSTING

Ds Nardus Greyling 042 296 1311/084 240 4111 en Hessie van der Watt 081 271 3404

g) DOOPTOERUSTING / HUWELIK KURSUSSE / KLEINGROEPLEIER TOERUSTING / KURSUS, Hoe lei ek iemand na Jesus

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

h) VOLWASSE KATEGESE

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

Ds Janida van der Westhuizen 042 293 2844 / 083 703 2018

Ds Nardus Greyling 042 296 1311 / 084 240 4111