GEMEENTESTRUKTUUR

Die gemeente het verskillende, bedieninge & steundienste geskep om lidmate geleenthede te gee om ‘n verskil in die wêreld en in hul omgewing te maak. Deur betrokke te raak by ‘n forum, bediening of steundiens kan u nie net ‘n verskil aan ander maak nie, maar aan u eie lewe sal dit opnuut weer betekenis en rigting gee. God gee aan ons die opdrag om uit te gaan en die evangelie uit te dra en ons doen dit nie net deur ons woorde nie, maar ook deur ons dade.

Graag nooi ons almal uit om aan te sluit by een van hierdie geleenthede en sodoende die gemeente te help om hul visie uit te dra na die wêreld in nood.