Gemeentegeskiedenis

As bruidskat ontvang die gemeente die kerksaal in Da Gamaweg, drie erwe wat geoormerk was vir die bou van `n ouetehuis en R6 000 in kontant. Eredienste was in die kerksaal gehou.

Ds GCK le Roux van Luckhoff is as eerste predikant beroep en daarna di PS Bester, CC Bond K van Niekerk, E de Kock,ds LJ Roos & J Steenkamp.

In 1994 word Paradysstrand ook by die gemeente ingelyf.

Die eerste pastorie is in 1972 voltooi en die kerk in Da Gamaweg word teen `n koste van R140 000 gebou en op 17 Desember 1977 ingewy. Die orrel is van Frankfort gemeente gekoop. Die jeugkampterrein is in Maart 1980 en die Kompleks met 1 200 sitplekke is op 20 November 1994 ingewy.

Jeffreysbaai is alombekend vir die pragtige branders, strande, skulpies en besondere klimaat. Dit lok natuurlik vakansiegangers, afgetredenes en toenemend mense wat in werkverband hulle hier kom vestig. Sedert 1986 groei die gemeentegetalle sterk tot die huidige 4 800 plus.

Die huidige leraars is: Di D Higgs, N Greyling (JONK-leraar) en JA van der Westhuizen  en Jasper Louw.  Ds C Fourie help met hospitaal besoek in Port Elizabeth

Herders: Di. Jan Kampman;  Ben Janse van Rensburg;  Johan Vosloo &  Ben Janse van Rensburg.

Sendelinge wat tans ondersteun word: lees meer: