POSBUS EN INLIGTINGSRAKKE

POSBUS:

Plaas u dankoffer in n dankofferkoevertjie en gooi dit by die gleuf in by die Kompleks – Kerkkantoor ingang.

INLIGTINGSRAK:

Hierdie inligtingsrak is aangebring sodat u enige ure  afskrifte kan kom kry van Afkondigings, Nuusbrief-Seebries,nuus van leraars en vorms om Eredienste by te woon. Hulle is aangebring by die volgende punte:

Kompleks:                   Kantoor ingang

Kerk:                            Hoofingang

Paradysstrand:            Slegs Donderdae 8:00 tot 13:00