Hulp en Hoop

Ons gemeente se uitgangspunt is dat Hand. 1:8 ons leer om Sy getuies te wees in Jerusalem (plaaslik) sowel as in Judea (buite gemeente-grense) sowel as in Samaria (verder weg) en tot aan die uithoeke van die wêreld.

As bediening is “VERSORGING EN GETUIENIS” die fokus. Ons het verskeie aksies, organisasies en sendelinge wat ons ondersteun.

Versorging

 • Barmhartigheid
 • Versorgingsbehoeftes
 • Vrouebediening (diens)
 • SOS
 • Noodspens
 • Ondersteuning

Getuienis

 • Joshuaprojek

 • Makukhanye Skool

 • Sopkombuis in Pellsrus

 • VGK Afrikaanse Gemeente

 • Uitreik na Transkei – Lusikisiki

 • Mosambiek – Muapula

 • Mosambiek-Bybelvertaling

 • INDIË – Chennai