Kampusse

As gemeente het ons drie kampusse en elkeen het ‘n unieke spiritualiteit en kultuur. By ons verskillende kampusse word daar weekliks gefokus op dieselfde tema en teks. Ons beleef soveel groei en vrug binne hierdie eenheid en dit skep plek vir almal.

Kompleks Kampus

Sondag Eredienste:

09:00 – Informele erediens
09:00 – Kinderbediening (tydens skoolkwartale)
18:00 – JONK erediens (tydens skoolkwartale)

Da Gama Kampus

Sondag Eredienste:
09:00 – Formele erediens

Paradysstrand Kampus

Sondag Eredienste:
09:00 – Informele erediens