KLEINGROEPE

Kyk gerus na ons Kleingroepe video

Ons is tans besig met die 5 Stappe van Toewyding van Bruce Wilkinson – Lees meer en laai werksboek af

In ‘n korporatiewe gemeente kan die individu maklik verlore voel. Daar is egter twee maniere waarop jy volgens eie keuse by ‘n Kleingroepbyeenkoms kan
inskakel. Kleingroepmateriaal word aan Groepsleiers beskikbaar gestel.


Meer inligting: Kontak: ds David Higgs  082 492 9032 / Kantoor 042 007 0375

KLEINGROEPE IN WYKE

Die gemeente is geografies ingedeel in ± 135 wyke. Ondersteuning, versorging, groei, uitreik, voorbidding en kounonia vind plaas  binne die gegewe wyks kleingroepe.

Die Wyksleier neem leiding en reël, die weeklikse, twee weeklikse of maandelikse kleingroep byeenkomste waar kleingroepmateriaal hanteer word. Hy of sy word in die wyk bygestaan deur ‘n Dienswerker wat lidmate maandeliks besoek om, onder andere, die uitgee van Die Seebries, uitdeel van dankofferkoeverte en insameling van bydraes vir die Dankfees. Hulle is gesamentlik verantwoordelik om, om te sien na wykslede wat op die een of ander wyse bygestaan moet word, byvoorbeeld om ondersteuning aan te bied en verversings na ‘n begrafnis of dankdiens te voorsien.

Daar is maandeliks gesprek sessies met die groep leiers om te deel waar die Here werk, getuienisse aan te hoor en saam te bid.

 

OMGEEGROEPE

Ondersteuning, versorging, groei, uitreik, voorbidding en kounonia vind plaas  binne die gegewe omgeegroepe.

Hierdie kleingroepe kom hoofsaaklik weekliks bymekaar en vind nie noodwendig binne geografiese grense plaas nie.

Die Omgeegroepe raak ongeveer 200 tot 300 lidmate wat in 34 verskillende groepe weekliks funksioneer en voorsien in die verskeidenheid behoeftes van elke persoon of gesin.

Daar is maandeliks gesprek sessies met die groep leiers om te deel waar die Here werk, getuienisse aan te hoor en saam te bid.

In die groepe probeer ons om met ‘n warm omgeeliefde te deel in mekaar se vreugde, en om mekaar se laste in liefde te dra in tye van hartseer, siekte, egskeiding, dood, moeilike besluite, werkloosheid en ander finansiële krisisse.

Die omgeegroepe is ‘n oefenruimte vir geestelike groei, om die Bybel beter te verstaan te midde van praktiese situasies, en is ook ‘n leerskool in gebed. Ons wil ons Visie uitleef deur vir ander tot seën te wees, deur die seën wat ons ontvang met die wêreld te deel.

Omgeeleiers: Wessel van Niekerk  083 321 1440

Deon du Pisanie  082 497 6286

(HERDERSBLOKKE)

Daar is tans 4 Herders blokke met blokleiers.

Kontak gerus u blokleier.

Ds Jan Kampman

1A; 1B       Martiens Lange                 083 701 5694

3A; 3B & 3C    Vakant

4B & 4C    Michael Muller                072 797 5629

5A & 5B     Vakant

Ds Ben Janse van Rensburg

2A              Vakant

Ds Sas Swart

4A               Vakant

6A               Nic Grobler                      072 252 9804

7A & 7B      Nic Grobler                      072 252 9804

Ds Johan Vosloo

8A; 8B & 8C                 Vakant

BYBELSKOOL

MAANDAE : 15:00 BY DIE KERK

Kontakpersoon: Ds Janida van der Westhuizen 0837032018