By NG Gemeente Jeffreysbaai word eredienste gesien as ‘n weeklikse fees geleentheid.
Hier fokus ons op gewyde oomblikke, doelgerigte prediking en ‘n gemaklike atmosfeer waar oud- en jonk kan welkom voel.

By Kompleks Kampus kan jy ‘n erediens verwag met ‘n informele karakter met ‘n lewendige musiekbediening.

Hier vind ons gefokusde kinderbediening plaas gelyklopend met die oggend erediens.

Sondag Eredienste:

09:00 – Informele erediens
09:00 – Kinderbediening (tydens skoolkwartale)
18:00 – JONK erediens (tydens skoolkwartale)