Paradysstrand Kampus

Erediens is vir NG Gemeente Jeffreysbaai ‘n hoogtepunt van ons week program. 
Eredienste is vir ons ‘n belangrike element om God se stem te soek in ons alledaagse lewens. 
Ons glo dat die Woord van God ons lewe rig vir die uitdagings waarin ons vandag leef, asook om ons lewens in lyn te bring met Sy wil.

By Paradysstrand Kampus kan jy ‘n erediens verwag met ‘n informele karakter met klavier/ orrel begeleiding.

Paradysstrand Kampus

Sondag Eredienste:

9:00