TOERUSGELEENTHEDE

a) VERITAS

Skrifverstaan. Leer om die Bybel beter te ken en verstaan. Verskillende groepe in verskillende stadia van vordering.
Ds Johan Lindeque: 042 296 1490 / 083 297 1610

Ds Ben Janse van Rensburg 042 296 1007 / 083 564 0398
Ds Jan Kampman 082 657 2375

b) DISSIPELSKAP

Kom leer meer oor hoe om te groei en om meer soos Jesus te leef deur hom toe te laat om ons denke te vernuwe.

Ds Janida vna der Westhuizen 042 293 2844 / 083 703 2018

c) BYBELSKOOL                                                                            

Bestudeer saam geselekteerde Bybelboeke.
Ds Komatie van Niekerk 042 293 1394.

d) TEKSBESPREKING

Donderdae – 15h00 – Kerk, Da Gamaweg
Ds Komatie van Niekerk 042 293 1394.

e) HUWELIKSGROEI & PRE WEDDING Kursusse

Toerusting vir egpare wat graag wil groei in hulle huwelik tot eer van Jesus.
Ds David Higgs 082 492 9032

Lees meer

f) MENTORTOERUSTING

Ds Nardus Greyling 042 296 1311/084 240 4111 en Hessie van der Watt 081 271 3404

g) DOOPTOERUSTING 

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

h) KLEINGROEPLEIER TOERUSTING 

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

i) KURSUS: Hoe lei ek iemand na Jesus

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

j) KURSUS: Nuwe intrekkers

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

k) VOLWASSE KATEGESE

Ds David Higgs 042 296 0531 / 082 492 9032

Ds Janida van der Westhuizen 042 293 2844 / 083 703 2018

Ds Nardus Greyling 042 296 1311 / 084 240 4111

lees meer