DANKOFFERS

Maklike en veilige maniere om u bydae te maak:

Gleuwe- Drive Through

Gleuwe – Drive Through

Snapscan

Snapscan

Elektronies

Elektronies

Oktober maand is Tiende maand

Mag ons offer welgevallig (behaaglik / aanvaarbaar / guns / met goedkeuring) aan die Here wees.

In die Bybel was daar verskillende offers soos graanoffers, brandoffers, of ander diere offers, maaltyd offers, drankoffers, sondeoffers, reinigings offers, tiendes, offers op nuwemaanfeeste en Eseg. 46 praat ook van Vrywillige offers as dankoffers en Numeri 15 praat van gelofteoffers as vrywillige offers.

Ongeag die offer dit moes sonder gebrek wees.

Dit was ’n bring handeling. Bring julle heilige gawes en julle gelofte-offers na die plek toe wat die Here sal kies. Dt. 12:26

Gewyde presente was offers of presente wat mense na die tempel gebring het.

Aan wie?

As iemand ’n dankoffer aan die HERE offer om ’n besondere gelofte te volbring of as vrywillige offer, van die beeste of die kleinvee, dan moet dit sonder gebrek wees, sodat dit welgevallig kan wees; geen liggaamsgebrek mag daaraan wees nie. Lev. 22:21

Oktober maand is die maand van Vrywillige offers waar ons vir die Here op ’n besondere manier dankie sê vir Sy genade, versorging en seën deur die jaar.

Kom ons eer God hierdie maand met ons vrywillige offers. As jy goud het gee goud, as jy beeste het,  gee beeste, as jy pennies het gee pennies, maar laat dit vir Hom welbehaaglik wees.

Snapcode

VRAE WAT DIKWELS GEVRA WORD

Klik op n vraag om die antwoord te sien.

Waar is die Kerk en Kerksaal, en die Paradysstrandsaal?

Asseblief volg hierdie skakel vir aanwysings na elk van ons geboue:

Ek is ‘n nuwe lidmaat – Wat nou?

Eerstens baie welkom hier by ons! Skakel die Kantoor om uit te vind wie jou Wyksleraar, Wyksleier en Dienswerker is. Kry ‘n geel vorm in die voorportaal of by die Kantoor en vul dit in sodat ons jou lidmaatsertifikaat kan oorplaas. 042 296 2451

Wat moet ek doen in geval van ernstige siekte of ‘n sterfgeval?

Skakel jou Wyksleraar en jou Wyksleier of Geestelike werker met pastorale opdrag of Dienswerker.

Wat moet ons doen as ons ‘n baba wil laat doop?

Vul ‘n aansoekvorm in by die Kantoor in die maand wat die doop voorafgaan.

Wat moet ons doen as ons wil trou?

Reël eers met die Leraar en bespreek die datum en kry ’n aansoekvorm by die Kantoor.

Wat maak ek met my maandelikse dankoffer?

Daar is drie maniere waarop jy jou dankoffer kan gee. Bespreek dit met jou Dienswerker en kies een van die volgende opsies:

 1. Die Wyksleier / Dienswerker kom haal dit maandeliks by jou aan huis;
 2. Jy kan dit maandeliks per aftrekorder of elektronies oorbetaal. Volledige inligting is by die Kantoor beskikbaar; of
 3. Plaas jou dankoffer in ‘n duidelik gemerkte koevert Sondag in die offergawehouer of gee dit by die Kantoor af. Dankofferkoeverte is ook by die Kantoor en voorportale beskikbaar.

Wat moet ek doen as ek ‘n nissie in die muur van herinnering wil koop?

Vul ‘n kontrakvorm in by die Kantoor (Lidmate R800; nie-lidmate R1000).

Wat moet ek doen as ek die Kompleks, Kerk, Paradysstrandsaal of een van die sale vir ‘n gemeentefunksie of ‘n privaatfunksie wil gebruik?

Kontak die Kantoor vir voorwaardes en bespreking en voltooiing van vorms.

ENIGE ANDER VRAE, WENKE VERSOEKE?

Handig u versoek in by die Adminbestuurder – Kantoor Kompleks. Voeg asseblief net u naam en telefoonnommer by.

IS JY NUUT IN DIE GEMEENTE:

 • Wonder jy wat gebeur, waar, wanneer en hoekom?
 • Weet jy waar jy gaan inpas?
 • Hoekom doen ons dinge op n bepaalde manier?
 • Ons wil jou graag leer ken en help met die oorplasing van jou lidmaatskap en inskakeling by die gemeente
 • Kyk na die Nuwe Lidmate en ander blaaie op hierdie webtuiste
 • Meld na afloop van die oggenddienste by die Inligtingstoonbank in die voorportaal van die Kompleks of voor by die liturgieseruimte by die Kerk of in die week by die Kantoor, waar jy dan ook ‘n Almanak, Die Seebries en Inligtingsboek sal ontvang.
 • Daar is elke kwartaal ‘n Nuwe Intrekker verwelkom en inligting sessie  – Kontak die kantoor vir datums.

KLENGROEPE:

 • Kleingroepe is een van die groot lewensare in ons gemeente waar groei, ondersteuning en kommunikasie plaasvind.
 • Word asseblief deel.  Lees meer

LIDMAATREGISTER:

 • Dankie aan die lidmate wat alreeds hulle besonderhede aan die kerkkantoor verskaf het
 • Vir die sentrale register van die NG Kerk word ‘n afskrif van die geboortesertifikaat van kinders onder 16 sonder ID gevra, asook die ouers se gegewens.
 • Kontak die registerhouer: Attelie Stander 042 007 0375.

GEBEDSBEDIENING:

Omdat geen Koninkrykswerk aangepak kan word as ‘n gemeente hom nie met oorgawe aan die Here toewy in gebed nie, is daar verskeie gebedsgeleenthede waar voorbidding gedoen word

GEBEDSKULTUUR – (6de Golf)

Ons as gemeente en lidmate wat hulle self daartoe verbind het word opgeroep om opnuut in gebed in te tree vir ons gemeenteprojekte sake, soos op die Almanak en gebedsversoeke.

GEVANGENIS (uitreik)

 • Ons bring ‘n boodskap aan die gevangenes en voer ook persoonlike gesprekke.
 • God gee baie vrug op die werk wat ons daar doen.

ADOPT-A-FARM

 • U belangstelling en meelewing na ons geloofsvernuwing, word waardeer. (Kol 4:5) Hou asb vol daarmee.
 • Bid asb vir:
  – Plaaseienaars, werkers en hulle gesinne. (Lemoenoeste is nou in volle swang!)
  – Die tydelike werkers van Lesotho en Transkei wat help met die oes oral in die vallei!
 • Kontak vir Jan & Magda Weyers 042 296 0910 vir meer inligting.

ONDERSTEUNINGSBEDIENING:

 • Ons het dringend hulp nodig om hierdie diens te kan voortsit
 • Lidmate wat bereid is om om tuisbesoeke, siekebesoek of enige ander vorm van ondersteuning te verleen, kontak ons asseblief dringend
 • Ons kan slegs hulp verleen as ons mense het om te help daarmee
 • Baie dankie aan die wat steeds help onder baie moeilike omstandighede. Besonderhede van hoe u hulle kan kontak verskyn elders in hierdie webtuiste op n aparte bladsy
 • Kontak Anna-marie Jacobs 042 296 1209 / 082 874 6328

VERWELKOMING VAN NUWE LIDMATE:

 • Ons benodig dringend lidmate wat betrokke wil raak by die verwelkoming van nuwe lidmate na die Eredienste in die Kompleks
 • Maryna  Niemand sal jou meer vertel 042 296 1377 / 083 571 0898

VISIE FEES:

VOLLEDIGE BYBEL OP SELFOON:

 • U kan nou die volledige Bybel met ‘n soekfunksie op u selfoon aflaai teen net R40
 • Die selfoon moet “java” aanpasbaar wees en WAP toegang hê asook n 1,2 megagreep geheue
 • Volle besonderhede in afkondigingsbrief of by die kerkkantoor

VROUEBEDIENING:

NOODSPENS

 • Dankie aan al die individue, Kleingroepe wat met groot liefde so getrou onbederfbare produkte, bederfbare produkte en fondse voorsien.
  Reana Anthony 083 270 5290, Malan Meyer 082 821 3234

ALMANAK

Die dagboek van vernaamste items in die gemeente-jaar verskyn op ons almanak. Die Dienswerkers lewer dit af aan huis; of u kan dit by die Kantoor afhaal.

Dankoffers

VRAE WAT DIKWELS GEVRA WORD

Klik op n vraag om die antwoord te sien.

Waar is die Kerk en Kerksaal, en die Paradysstrandsaal?

Asseblief volg hierdie skakel vir aanwysings na elk van ons geboue:

Ek is ‘n nuwe lidmaat – Wat nou?

Eerstens baie welkom hier by ons! Skakel die Kantoor om uit te vind wie jou Wyksleraar, Wyksleier en Dienswerker is. Kry ‘n geel vorm in die voorportaal of by die Kantoor en vul dit in sodat ons jou lidmaatsertifikaat kan oorplaas. 042 296 2451

Wat moet ek doen in geval van ernstige siekte of ‘n sterfgeval?

Skakel jou Wyksleraar en jou Wyksleier of Geestelike werker met pastorale opdrag of Dienswerker.

Wat moet ons doen as ons ‘n baba wil laat doop?

Vul ‘n aansoekvorm in by die Kantoor in die maand wat die doop voorafgaan.

Wat moet ons doen as ons wil trou?

Reël eers met die Leraar en bespreek die datum en kry ’n aansoekvorm by die Kantoor.

Wat maak ek met my maandelikse dankoffer?

Daar is drie maniere waarop jy jou dankoffer kan gee. Bespreek dit met jou Dienswerker en kies een van die volgende opsies:

 1. Die Wyksleier / Dienswerker kom haal dit maandeliks by jou aan huis;
 2. Jy kan dit maandeliks per aftrekorder of elektronies oorbetaal. Volledige inligting is by die Kantoor beskikbaar; of
 3. Plaas jou dankoffer in ‘n duidelik gemerkte koevert Sondag in die offergawehouer of gee dit by die Kantoor af. Dankofferkoeverte is ook by die Kantoor en voorportale beskikbaar.

Wat moet ek doen as ek ‘n nissie in die muur van herinnering wil koop?

Vul ‘n kontrakvorm in by die Kantoor (Lidmate R800; nie-lidmate R1000).

Wat moet ek doen as ek die Kompleks, Kerk, Paradysstrandsaal of een van die sale vir ‘n gemeentefunksie of ‘n privaatfunksie wil gebruik?

Kontak die Kantoor vir voorwaardes en bespreking en voltooiing van vorms.

ENIGE ANDER VRAE, WENKE VERSOEKE?

Handig u versoek in by die Adminbestuurder – Kantoor Kompleks. Voeg asseblief net u naam en telefoonnommer by.

IS JY NUUT IN DIE GEMEENTE:

 • Wonder jy wat gebeur, waar, wanneer en hoekom?
 • Weet jy waar jy gaan inpas?
 • Hoekom doen ons dinge op n bepaalde manier?
 • Ons wil jou graag leer ken en help met die oorplasing van jou lidmaatskap en inskakeling by die gemeente
 • Kyk na die Nuwe Lidmate en ander blaaie op hierdie webtuiste
 • Meld na afloop van die oggenddienste by die Inligtingstoonbank in die voorportaal van die Kompleks of voor by die liturgieseruimte by die Kerk of in die week by die Kantoor, waar jy dan ook ‘n Almanak, Die Seebries en Inligtingsboek sal ontvang.
 • Daar is elke kwartaal ‘n Nuwe Intrekker verwelkom en inligting sessie  – Kontak die kantoor vir datums.

KLENGROEPE:

 • Kleingroepe is een van die groot lewensare in ons gemeente waar groei, ondersteuning en kommunikasie plaasvind.
 • Word asseblief deel.  Lees meer

LIDMAATREGISTER:

 • Dankie aan die lidmate wat alreeds hulle besonderhede aan die kerkkantoor verskaf het
 • Vir die sentrale register van die NG Kerk word ‘n afskrif van die geboortesertifikaat van kinders onder 16 sonder ID gevra, asook die ouers se gegewens.
 • Kontak die registerhouer: Attelie Stander 042 007 0375.

GEBEDSBEDIENING:

Omdat geen Koninkrykswerk aangepak kan word as ‘n gemeente hom nie met oorgawe aan die Here toewy in gebed nie, is daar verskeie gebedsgeleenthede waar voorbidding gedoen word

GEBEDSKULTUUR – (6de Golf)

Ons as gemeente en lidmate wat hulle self daartoe verbind het word opgeroep om opnuut in gebed in te tree vir ons gemeenteprojekte sake, soos op die Almanak en gebedsversoeke.

GEVANGENIS (uitreik)

 • Ons bring ‘n boodskap aan die gevangenes en voer ook persoonlike gesprekke.
 • God gee baie vrug op die werk wat ons daar doen.

ADOPT-A-FARM

 • U belangstelling en meelewing na ons geloofsvernuwing, word waardeer. (Kol 4:5) Hou asb vol daarmee.
 • Bid asb vir:
  – Plaaseienaars, werkers en hulle gesinne. (Lemoenoeste is nou in volle swang!)
  – Die tydelike werkers van Lesotho en Transkei wat help met die oes oral in die vallei!
 • Kontak vir Jan & Magda Weyers 042 296 0910 vir meer inligting.

ONDERSTEUNINGSBEDIENING:

 • Ons het dringend hulp nodig om hierdie diens te kan voortsit
 • Lidmate wat bereid is om om tuisbesoeke, siekebesoek of enige ander vorm van ondersteuning te verleen, kontak ons asseblief dringend
 • Ons kan slegs hulp verleen as ons mense het om te help daarmee
 • Baie dankie aan die wat steeds help onder baie moeilike omstandighede. Besonderhede van hoe u hulle kan kontak verskyn elders in hierdie webtuiste op n aparte bladsy
 • Kontak Anna-marie Jacobs 042 296 1209 / 082 874 6328

VERWELKOMING VAN NUWE LIDMATE:

 • Ons benodig dringend lidmate wat betrokke wil raak by die verwelkoming van nuwe lidmate na die Eredienste in die Kompleks
 • Maryna  Niemand sal jou meer vertel 042 296 1377 / 083 571 0898

VISIE FEES:

VOLLEDIGE BYBEL OP SELFOON:

 • U kan nou die volledige Bybel met ‘n soekfunksie op u selfoon aflaai teen net R40
 • Die selfoon moet “java” aanpasbaar wees en WAP toegang hê asook n 1,2 megagreep geheue
 • Volle besonderhede in afkondigingsbrief of by die kerkkantoor

VROUEBEDIENING:

NOODSPENS

 • Dankie aan al die individue, Kleingroepe wat met groot liefde so getrou onbederfbare produkte, bederfbare produkte en fondse voorsien.
  Reana Anthony 083 270 5290, Malan Meyer 082 821 3234

ALMANAK

Die dagboek van vernaamste items in die gemeente-jaar verskyn op ons almanak. Die Dienswerkers lewer dit af aan huis; of u kan dit by die Kantoor afhaal.